Themau Ymchwil WSPCR

  • Heintiau a gwrthsafiad yn erbyn gwrthfiotigau
  • Gofal cyfannol ar gyfer pobl bregys a heintiau/cyflyrau hir-dymor
  • Adferiad
  • Gofal allan o oriau
  • Effeithiolrwydd ymyriadau / safon gofal
  • Cyfarthrebu am iechyd a newid ymddygiad
  • Cancer yng ngofal sylfaenol
  • Arweinyddiaeth ymchwil