Ymuno â rhwydwaith ymchwilwyr WSPCR

Hoffer Ysgol Ymchwil Gofal Sylfaenol Cymru wneud y gorau o’i cyfleuoedd a photensial drwy annog pawb sydd yn ymglymedig mewndatblygu ymchwil gofal sylfaenol yng Nghymru i gymryd rhan.

Os hoffech ddarganfod fwy am WSPCR ac / neu dod yn ymglymedig gyda datblygiad ymchwil gofal sylfaenol yn eich ardal, mae croeso i chi ymuno â’n rhwydwaith ymchwil gan ddefnyddio’r ffurflen islaw.