Y dudalen hon yn Saesneg/This page in English

Croeso i Ysgol Ymchwil Gofal Sylfaenol Cymru

Amdanom Ni

Mae’r Ysgol Ymchwil Gofal Sylfaenol Cymru (WSPCR) yn ysgol weithredol ac yn barteriaeth rhwng Prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Morgannwg a Bangor, sydd wedi ei hariannu gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR), Llywodraeth Cymru. Mae’n gydweithrediad amryw-ddisgybleddiedig o ddisgyblaethau gofal sylfaenol.

Os oes diddordeb gennych mewn darganfod fwy am gydweithredau ymchwil potensial efo YYGSC, neu os ydych yn ymchwilydd sydd am ymaelodu gyda’n rhwydwaith ymchwil, bydden ni’n falch i glywed wrthoch.  

Bwriadon & Nodau Cyffredinol

 1. I gynnal, cydgysylltu, a datblygu arweinyddiaeth academig cryf o’r gymuned ymchwil gofal sylfaenol
 2. I adeiladu ei’n gallu i gynhyrchu a medru ar hyd a lled Cymru ac ar draws holl ddisgyblaethau gofal sylfaenol
 3. I gynyddu’r sail dystiolaeth ymchwil ar gyfer ymarfer gofal sylfaenol i hyrwyddo gweithrediad y weledigaeth sydd wedi ei amlinellu yn y ddogfen ‘Cynllun Oes’ ac i  lywio ymarfer clinigol a pholisi
 4. I gyfrannu i nodau a bwriadau NISCHR ac i gefnogi anghenion cydweithredwyr
 5. I hybu diddordebau ymchwil gofal sylfaenol ymhlith corfforeathau broffesiynnol yng Nhymru a thu hwnt

WSPCR - Bwriadon & Nodau Penodol

 1. Adeiladu cydweithrediadau ac ymglymu defnyddwyr i ganfod y themau gofal sylfaenol sydd yn flaenoriaeth
 2. Arwain a hyrwyddo cynigion ymchwil llwyddianus am gronfeydd sydd:
  • O safon a gwerth uchel
  • Yn amryw-ddisgybledig ac yn gydweithredol
  • Ar themau sy’n gyson gyda blaenoriaethau polisiau gofal iechyd sylfaenol Cymreig
 3. Arwain a chefnogi trosglwyddiad prosiectau ymchwil gofal sylfaenol sydd o safon uchel
 4. Dylanwadu ymarfer clinigol a pholisi gofal iechyd sylfaenol wrth dargedu cyhoeddiadau a lledaenu ymchwil sydd wedi ei harwain neu cefnogi gan yr Ysgol
 5. Hyrwyddo trawsfudiad o ofal sylfaenol yn seiliedig ar dystiolaeth i ymarfer gofael sylfaenol, er lles cleifion yng Nhymru a thu hwnt.